تولید انواع کابل و سرکابل

مقاومت melf smd هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.